searchChevron down

VG

00:00:00
UT-
SETTE
FOR
BYRDE
FYLLE
MAGEN
GJER-
RIG
HELE
SUPPA
ÅLE-
GLATT
HUNN-
HUND
BRUKE
DE
SMÅ
GRÅ
UT-
MERKET
SKRUL-
LETE
TYPE
LYKKE-
BRIN-
GER
GRUNN-
STOFF
TANDER
AV-
LUKKE
VRALTE
AN-
KLAGER
AN-
SIKTS-
TREK-
NING
RUV-
ENDE
VISNE
BØTTE
NED
BRAKE
FÅ I
TRYGG
FOR-
VARING
FOTTØY
FAR-
KOST
BEVEGE
SEG
FORT
TIL-
GRISET
ORKES-
TER
SPORTS-
UTØVER
BE-
HOLDER

BILDET
VÆRE
ØKENDE
STAT
I USA
LEVERE
REALIS-
TISK
SØTT
NATUR-
PRO-
DUKT
SELV-
OPP-
TATT
PERSON
GJØR
SLUTT