00:00:00
SAM-
LINGS-
STED
LETT
BE-
RØRING
GASS
SKALL-
DYR
DYRE-
LÅT
KAFFE-
TYPE
KLOKKE-
SLETT
FARGE
SKRI-
BENT
NØD-
BLUSS
OPPTUR
FOR-
SVERGE
FUNDA-
MENTAL
TIDS-
ANGIV-
ELSE
TIDS-
PUNKT
SLAG
SJØ-
FUGL
EKS-
TRAKT
OOPS!
ALLE
SAMMEN
LYK-
KELIG
UTFALL
BEN-
FRITT
STYKKE
GJØRE
ROBUST
SUB-
STANS
FUGL
PARTI
HOBBY
POST
INDI-
KATOR
JORDS-
MONN
FORDEL
MES-
SING-
INSTRU-
MENT
HÅND-
BOK
UTSAGN
APRO-
POS
BILDET
VOLD-
SOM
SKYVE
I BAK-
GRUN-
NEN