00:00:00
VARMT
DRIKKE
ELDRE
SLEKT-
NING
KIKKE
ØYE-
KAST
FISK

KRO-
KEN
VOKSE
FREM
LIDEN-
SKAP
GRESK
HOVED-
STAD
RUNDT
TALL
MÅLTID
AN-
LØPS-
STED
FØL-
ELSES-
KULDE
SJAN-
GER
PLAGE
3
SUPPE-
INGRE-
DIENS
KON-
GELIG
PERSON
UTEN
INN-
HOLD
SUPPE-
INGRE-
DIENS
HOLDE
AV
TV-
TITTER
UBRU-
KELIGE
TING
ENKELT
AV-
TREDE
SKOLE-
JOBB
MAKT-
MIDDEL
VIRVAR
4
NATUR-
MATE-
RIALE
2
OVER-
ENS-
STEM-
MELSE
KJAPP
MALT
KORN
KALD
VIND
MELKE-
DYR
KLOK
GØYAL
AKTI-
VITET
STÅPÅ-
VILJE
SETTE
FREM
MAT
1
DEN
ELDRE
5
SPISE-
STED
PÅ DEN
PLAS-
SEN
KLØ-
NETE
HYPO-
TESE