00:00:00
LYKKE-
BRIN-
GER
AV
GÅRDE
PRATE
TAU-
VERK
PLATE
WEEK-
END
GRAVE
PRYD-
PLANTE

BILDET
STÅK
JULE-
TRE
PAR-
KETT-
MATE-
RIALE
NEGL
TROS-
SYMBOL
SKRÅN-
ENDE
TER-
RENG
FRA DE
TUSEN
SJØERS
LAND
SEG
IMEL-
LOM
BERG-
ART
FUGL
BARE
SETT
I GANG!
VED-
RØRE
YTER
YTRE
DEKKE
TREG
JULE-
PAKKE
HYLLE
JULE-
TRE
DRIKK
ANTYD-
NING
ALDRI
I
LIVET!
SMYKKE
SKIFTE
MENING
PARTY
VAN-
VITTIG
OPP-
FORD-
RER
JULE-
KORT-
MOTIV
HELSE-
FARLIG
KLOKKE
TA EN
KIKK
MONS-
TER
BLI
OPP-
BLÅST
GAM-
BLER-
STED
JULE-
TRE-
PYNT
JULE-
TRE-
PYNT