00:00:00
STJER-
NE-
TYDER
KJØTT

JULE-
MENYEN
LEDER-
POSI-
SJON
OST
NORSK
ELV
KAOS
BRITISK
BY
MUSI-
KALSK
ØRE
KLOS-
SETE
HØY-
TIDS-
GLEDE
GJENGI
ORD
FOR
ORD
KIRKE-
INVEN-
TAR
FARVEL
HUNN-
HEST
BRUTAL
TYPE
BEFALE
UNN-
SKYLDE
FALSK
UTE-
PLASS
DRIVE
HÅND-
ARBEID
TV-
SERIE
GRINETE

BILDET
KOM-
PASS-
RET-
NING
SKOLE-
UNG-
DOM
TYSK
BY
RENNE
OM-
KRING
KRIMI-
NELL
PERSON
LINJER
KAN
HENDE
FOR-
FØLGE
JULE-
MAT
TUR-
UTSTYR
FOR-
STAN-
DIG
UT-
MERKET
BYG-
NINGS-
DEL
REN-
GJØRE