00:00:00
AR-
BEIDE
SOM
SMED
AVGIFT
TIL
STATEN
UNDER-
VERK
BAR-
VARE
HØRE-
ORGAN
FOR-
SØKE
NISSE-
MAT
TRE-
SORT
LESKE-
DRIKK
ØYBOER
OLYM-
PIADE
TIL-
BEHØR
I MAT-
VEIEN
UNNA-
SLUNT-
RING
MANN-
LIG
SLEKT-
NING
MØBEL-
MATE-
RIALE
KON-
SER-
VERE
KON-
TROL-
LERE
GRESK
FERIEØY
BE-
SLUTTE
DRA PÅ
ÅRENE
STRØM
ORDNE
KØYA
DIKT-
NING
FJOLS
BE-
HOLDER
MUNN-
DEL
RAS-
ENDE
DYP
STEMME
FØDE
HAL-
VERE
GLUP

BILDET
ANTA
DYK-
KER-
UTSTYR
FARTS-
GRENSE
VÆPNE
FULL
AV
RUST
FJERN-
SYNS-
TITTER
TIL-
KNYT-
TET