00:00:00
LEKE-
PLASS
LYD
FRA
AND
SKOGS-
TRE
BAR-
BARISK
KART
I BOK-
FORM
TVINGE
TIL
LYDIG-
HET
BETA-
LINGS-
MÅTE
BLI
OPP-
BLÅST
MESTER
3
VRAKE
GRIPE
KORRI-
GERE
VINTER-
DAGER

GODT
SOM
FORE-
STIL-
LING
MASE
LETER
SLAVE
HAR
RETT
STØR-
RELSE
KOLLI-
SJON
5
GLINS-
ENDE
KULE
I TIL-
LEGG
4
FEST-
SAL
STRØM
SKÅN-
SOM
HERME
HOL-
DER

MED
FOR-
UTEN
20 STK.
LITEN
KULE
BRUKE
RIVE
HO-
TELL-
ROM-
TYPE
VEKST
RIDE-
DYR
ALTER-
NATIVT
1
ØLTYPE
TANN-
GARD
STJER-
NE-
TEGN
2