00:00:00
BYG-
NINGS-
DEL
FRUKT-
TYVERI
VANS-
KER
LESSE
AV
MISTE
SISTE
SKRIK
UTVIDE
SEG
SALGS-
FREM-
MENDE
TILTAK
3
MENS
VI
TALER
OM …
OPP-
SVUL-
MET
2
DYRE-
SKINN
PLANET
HJØR-
NE-
SPARK
HUNDE-
RASE
GJØRE
AV
VANN-
LYD
BERØM-
MELSE
STATS-
OVER-
HODE
SENE-
GALS
HOVED-
STAD
RAM-
PETE
6
ROPE
HØYT
MAJES-
TETISK
BE-
SVIME
GREI
SELV-
OPP-
TATT-
HET
PRO-
SJEK-
TIL
FARTS-
MÅLER
OPP-
SIKTS-
VEKK-
ENDE
STORBY
SPARE
5
RETT
OG
SLETT
TÆRE
1
MINI-
TRUSE
TUTE
KOBLE
AV
SKOLE-
JOBB
4