00:00:00
EDEL-
STEN
FAST-
FOOD
DYTTE
NED
APRO-
POS
BILDET
NORRØN
GUD
EIEN-
DELER
BRU-
DULJER
EVEN-
TYR-
FIGUR
HEFTIG
FUNN-
STED
MED-
FØDT
MASSE-
FOR-
FLYT-
NING
PELS-
DYR
KLATT
TREKK-
DYR
GUMMI-
TYPE
SKJÆRE
AV-
BREKK
UFRI
PERSON
DRA-
PERE
HEN-
FØRE
SØL
MATT
BOSS
BLOD-
ÅRE
BANN-
SKAP
GJENGI
LEM-
LESTE
DYR
KONSU-
MERE
LEDER
ETTER-
SOM
PUBLI-
KUM
BILDE
NÆ-
RINGS-
RIK
BELYS-
NINGS-
MIDDEL
GI
AVKALL